رفتن به نوشته‌ها

iotop – simple top-like I/O monitor | Ubuntu Geek

iotop – simple top-like I/O monitor | Ubuntu Geek

تو سیستم من که اجرا نشد دقیقا به خاطر این

iotop can only run under a Linux 2.6.20 or later kernel built with the CONFIG_TASKSTATS, CONFIG_TASK_DELAY_ACCT, CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING and CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS build config options on.

.

باید کرنل ۲.۶.۳۸ رو که دانلود کردم کامپایل و نصب کنم و بعد تست کنم.

منتشر شده در Gnu/linuxTerminal