رفتن به نوشته‌ها

دسته: Guilug

صدوسی‌ویکمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوسی‌ویکمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲ مهر ۱۳۸۹ برگزار می شود. در این جلسه، حمیدرستمی مطالبی در…

هشتاد و هفتمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

هشتاد و هفتمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۶ تیر ۱۳۸۸ برگزار می‌شود.‌‌ محل برگزاری جلسه…

هشتاد و پنجمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

هشتاد و پنجمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۲ تیر ۱۳۸۸ برگزار می‌شود.‌‌ محل برگزاری جلسه…

هشتاد و چهارمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

هشتاد و چهارمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۵ تیر ۱۳۸۸ برگزار می‌شود.‌‌ محل برگزاری جلسه…

فراخوان: هشتاد و یکمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

هشتاد و یکمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۸۸برگزار می شود. محل برگزاری جلسه…

هشتادمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

هشتادمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸برگزار می شود. محل برگزاری جلسه در آدرس:…

هفتاد و هشتمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

هفتاد و هشتمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸برگزار می شود. محل برگزاری جلسه…