رفتن به نوشته‌ها

ماه: می 2009

هشتادمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

هشتادمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸برگزار می شود. محل برگزاری جلسه در آدرس:…

هفتاد و هشتمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

هفتاد و هشتمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸برگزار می شود. محل برگزاری جلسه…