جلسه ۱۱۲ گیلان لاگ

سلام به همه امروز طبق روال هر هفته که به لاگ گیلان میرم با دوستم مهدی ربیعی از شهر عزیز خشکبیجار عازم لاگ گیلان شدیم طبق هماهنگی قبلی قرار بود حمید رستمی عزیز (Geek ) لاگ گیلان در مورد سیستم های embedded و سیستم عامل Emdebian  و نصب آن روی mini2440 توضیح بده قبلا حمید […]